لولا پاشنه(مخفی)ان اچ ان ﻣﺪل NHN PDC103W


ویژگی‌های ﻣﺤﺼﻮل
 • ویژگی ها : – آرام ﺑﻨﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﭘﺎﺷﻨﻪ در ﺑﺮاي درب ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﻓﻮﻻدي!
  – ﺑﺎز ﺷﺪن آﺳﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺸﺘﺎور در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن.
  – ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  – ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در زاوﯾﻪ 90 درﺟﻪ
  – ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي EN1154 و EN1634-1
توضیحات کوتاه
جزییات محصول PDC 103W – مناسب برای درب های دوگانه(دوکاره)، با حداکثر عرضِ 1250 میلی متر و حداکثر وزن تا100 کیلوگرم. به همراه نصب و راه اندازی آسان و سریع. – باز کردنِ آسان و راحت، در کنار بسته شدنِ قطعی و کارآمد، که در نهایت قابلیت تنظیم تا 3 میلی متر به جلو و عقب، 3 میلی متر به…
تعداد
قیمت 7,800,000 7,750,000 تومان

مشخصات

 • ویژگی ها – آرام ﺑﻨﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﭘﺎﺷﻨﻪ در ﺑﺮاي درب ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﻓﻮﻻدي!
  – ﺑﺎز ﺷﺪن آﺳﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺸﺘﺎور در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن.
  – ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  – ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در زاوﯾﻪ 90 درﺟﻪ
  – ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي EN1154 و EN1634-1

نظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید
افزودن نظر جدید
امتیاز محصول
0 از مجموع 0 امتیاز

دیدگاهی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.