دسته بندی دستگیره دیجیتال مسکونی و اداری
  • 56 محصول موجود
  • 56 محصول

دستگیره اثر انگشتی دوربین دار s300+ camera

دستگیره اثر انگشتی دوربین دار s300+ camera

قیمت اصلی 9,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,692,000 تومان است.
دستگیره تشخیص چهره و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل P60+ Face B 2023

دستگیره تشخیص چهره و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل P60+ Face B 2023

قیمت اصلی 16,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,675,000 تومان است.
دستگیره تشخیص چهره و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل P60+ Face G 2023

دستگیره تشخیص چهره و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل P60+ Face G 2023

قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,625,000 تومان است.
دستگیره تشخیص چهره و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل Pmax Face

دستگیره تشخیص چهره و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل Pmax Face

قیمت اصلی 17,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,387,000 تومان است.
دستگیره چشمی دار و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل P60+ Camera G 2023

دستگیره چشمی دار و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل P60+ Camera G 2023

قیمت اصلی 18,730,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,793,000 تومان است.
دستگیره چشمی دار و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل Pmax Camera

دستگیره چشمی دار و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل Pmax Camera

قیمت اصلی 19,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,050,000 تومان است.
دستگیره چشمی دار و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل Pmax Camera G

دستگیره چشمی دار و قفل اثر انگشتی دیجیتال ALOCK مدل Pmax Camera G

قیمت اصلی 19,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,700,000 تومان است.
دستگیره درب اثر انگشتی Alock مدل B1

دستگیره درب اثر انگشتی Alock مدل B1

قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,900,000 تومان است.
دستگیره هوشمند Galaxy

دستگیره هوشمند Galaxy

15,800,000 تومان 17,800,000 تومان

دسته بندی انواع دستگیره های مناسب محیط های مسکونی و اداری